• den 12. oktober 2017

Bestyrelsesmøde 11. okt. 2017

Referat: Bestyrelsesmøde 11 oktober 2017

Deltagere:
Lars, have nr. 77 (Referat)
Jonna, have nr. 132
Anne, have nr. 19
Martin, have nr. 147

Meldt afbud:
Petra have 79- pga. sygdom

Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Lars i hans private gemakker. Jonne have hjemmebagt æblekage med (Æbler fra egen avl 🙂 – så de må være økologiske)

1. Godkendelse af sidste referat eller eventuelle tilføjelser

– godkendt, ingen tilføjelser
2. Gennemgang og status af vores regnskab

 •  Jonna gennemgik regnskabet og kom med en status på nuværende budget.
 • Det er først nu at betalingen af jordleje på ca. 160.000 kr. er blevet betalt, fordi den harværet forsinket fra kommunens side af. Gennemgang godkendt uden bemærkninger

  3. Opfølgning på påkørsel af infotavlen

– infotavlen er langt om længe blevet sat op – tak for hjælpen til Thorkild i have 144 og Jan have 73. Det var tungt 🙂

4. Opfølgning på dagrenovation i Bartholine

– Bestyrelsen har bedt om at få forlænget containertømningen til udgang af denne måned. Desværre må vi konstatere at tømningen ikke er sket regelmæssigt- vi antager at det
er det nye container system der er blevet indført i Aalborg Kommune, som har skabt “lidt bøvl” og vi beklager eventuelle lugt gener fra containerne.

SAMTIDIG opfordrer vi alle medlemmer til at VISE HENSYN og ikke at overfylde containeren så låget ikke kan lukkes, eller fylde andet end dagrenovation i containerne.

5. Orientering omkring byggeansøgninger

– Husk at fremsende eventuelle byggeansøgninger.

 

 • –  Bestyrelsen vil snarest give tilbagemeldinger på de indkomme byggeansøgninger, vi arbejder på højtryk og er i gang med at gennemgå dem.
 • –  Steen B. Andersen fra Park og Naturforvaltningen (Aalborg Kommune) vil når bestyrelsen kan – komme på besøg i enten oktober eller november 2017 og “kigge på de bygningsmæssige ting der er givet tilladelse til, fra årene 2015 – 2017” Bestyrelsen vil på forhånd, kontakte medlemmer som vi /Steen gerne vil besøge6. Gennemgang af foreningens vedtægter
 •   Der blev talt om, hvorvidt det var tid til at gennemgå foreningens nuværende vedtægter med henblik på en opdatering.
 •   Kolonihaveforbundet har en standard skabelon til foreningsvedtægter, som det i den forbindelse kunne være relevant at kigge nærmere på.
 •   Bestyrelsesmedlemmer vil til næste bestyrelsesmødelæse gennemlæse nuværende vedtægter, med henblik på om vedtægterne kan tilrettes og moderniseres efter nutidens standarder. I sidste ende er det generalforsamlingen som skal tage den endelige beslutning.Punktet “Opdatering af foreningens vedtægter” vil blive debatteret på næste bestyrelsesmøde.

  7. Vigtige datoer

 • –  14. november 2017 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde NOVEMBER
 • –  12. december 2017 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde DECEMBER
 • –  9. januar 2018 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde JANUAR
 • –  15. januar 2018 – frist for indsendelse af forslag til generalforsamling 2018
 • –  15. februar 2018 – ordinær generalforsamling 2018
 • –  29. mart 2018 – vandåbning 2018, hvis frosten er af jorden (OSB! Skærtorsdag – ikke lørdag,som det plejer!)

  7. Eventuelt

 • –  Husk at komme til vandlukning lørdag den 28. oktober – Bestyrelsen vil være vært med lidt vådt og tørt til ganen
 • –  Du kan også aflevere dit vandforbrugstal, denne dag – husk at skrive have nr. og navn på
 • –  Bestyrelsen opfordrer også til at hjælpe hinanden med at tømme rørene for vand.
 • –  Måske har du fået en ny nabo i løbet af sæsonen, som ikke helt ved hvordan “man” gør.

 

– Hvis vi når det, vil bestyrelsen lave en lille film og lægge ud på Facebook og Hjemmesiden, med to forskellige måder at tømme sit anlæg for vand på.