• den 12. juli 2017

Bestyrelsesmøde 11. Jul. 2017

Referat: Bestyrelsesmøde 11. juli 2017

Deltagere:
Lars, have nr. 77
Jonna, have nr. 132
Anne, have nr. 19
Petra, have nr. 79
Martin, have nr. 147

Velkommen til Martin, som trådte ind i Bestyrelsen, da René ikke længere kunne afse tiden til bestyrelsesarbejdet!

1. Havesyn JULI 2017

 • –  flere havemedlemmer valgte at bruge en dejlig sommereftermiddag på at følge bestyrelsen rundt i kolonihaveforeningen
 • –  havemedlemmerne har generelt gjort sig meget umage for at gøre deres haver klar til havesyn
 • –  der blev fundet 12 haver, som vil kontaktes mht. at …
 • –  derudover fandt vi en del hække, som var lige i overkanten af den tilladte højde jf.vedtægterne
 • –  vi henstiller til at alle er opmærksomme på at få deres hæk justeret til næste hækklipning
 • –  til sammenligning blev i 2016 udstedt 42 bøder i juli-måned2. Vurdering og salg af haver
 • –  torsdag, den 6. juli 2017, sad bestyrelsen og vurderingsudvalget sammen for at blive klogere på reglerne omkring vurdering af haverne og samarbejdet
 • –  i den forbindelse vil Kolonihaveforbundet blive kontaktet ift. at få afklaret nogle af de ubesvarede spørgsmål
 • –  vi beder fortsat alle, som ønsker at sælge deres hus, om at være opmærksomme på lovliggøre deres hus inden salg – læs eventuelt Kolonihaveforbundets regler desangående3. Dagrenovation i Bartholine
 • –  alle må gerne huske, at containerne kun må benyttes til dagrenovation
 • –  vi vil lave et forsøg med åbne containere (uden låse) i august-måned for at undgå at derbliver stillet skraldeposer ved siden af containerne
 • –  vi undersøger i øjeblikket, hvordan glascontaineren kan blive tømt og om der eventuelt kankomme en ekstra container ved indgangen på Annebergvejen
 • –  der bliver mulighed for at komme af med storskrald til ”RenDag” i weekenden den 12./13.august 2017, hvor det er lykkes at bestille også en container til foreningen – mere om det senere, men markér allerede dagene i kalenderen nu – det bliver en fest!!!4. Opfølgning på dialogmøde med have nr. 12

  – ved et opfølgningsmøde den 4. juli 2017 har vi indgået en aftale med forældrerepræsentanten fra børneinstitutionerne, hvor følgende punkter blev besluttet:

 

– vi fortsætter processen som aftalt og følger op i efteråret 2017 og håber selvfølgelig at problemerne løses

Som tidligere inviterer bestyrelsen alle havemedlemmerne også til at gå med rundt til kommende havesyn tirsdag, den 08. august 2017. Vi mødes ved hovedindgangen på Annebergvej. For dem af jer, som er nysgerrige på, hvordan bestyrelsesmøderne foregår, inviterer vi efterfølgende til møde i have nr.