• den 12. december 2018

Bestyrelsesmøde 11. December 2018

Bestyrelsesmøde 11.december 2018 

Deltagere:
Jonna, have 132
Jeanne, have 145
Lars have 77
Charlotte have 8
Petra have 79

 

  1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser

Godkendt

  1. Gennemgang og status på regnskab 2018

Gennemgået

  1. Gennemgang af byggesagerne

Der er igangværende byggesager, som vi følger.

  1. Havesalg i perioden

Ingen i perioden.

  1. Containere

Martin og Jonna arbejder stadig videre med en løsning, som bliver fremlagt på næste generalforsamling.

  1. Arbejdsopgaver

Skilte – der er indhentet tilbud, og skiltene monteres i april – 2019.

  1. Vigtige datoer

Næste vigtige dato er den 14.januar, hvor der er frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes den 14.februar kl. 19.00 – sted meddeles senere.

  1. Evt

Næste møde den 8.januar hos Charlotte