• den 15. juli 2018

Bestyrelsesmøde 10. Juli 2018

Bestyrelsesmøde 10.juli 2018

Deltagere:

Jonna, have 132
Jeanne, have 145
Charlotte have 8
Petra have 79

Afbud:
Lars

  1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser

Godkendt

  1. Havetjek

Det så rigtig godt ud denne gang, 5 haver får en henvendelse.

  1. Gennemgang og status af vores regnskab 2018

Gennemgået

  1. Gennemgang og status af byggesagerne

Ikke noget denne gang

  1. Havesalg i perioden

Ingen havesalg i perioden

  1. Containere

Der var en lille misforståelse vedr. afhentning af containere – vi får stadig hentet containere, hvor de står, de skal ikke trilles op på fortovet.

Men affaldsproblemerne er ikke løst med det…..

Vi mener, der er containere nok – vi skal bare blive bedre til at sortere.

Containerne til restaffald må ikke fyldes med ”storskrald”. Og storskrald er fx møbler, dyner osv.

Vi undersøger, om der er behov for en container til storskrald i efteråret.

  1. Ræve

Vi har i en periode haft en rævefælde i en have, men uden held. Til gengæld fortæller Claus Godiksen, Park og Natur, Aalborg Kommune, at der i Hasseris-området er fanget 5 ræve, heriblandt sandsynligvis ”vores” syge ræv. Vi vil stadig forsøge at fange ræve og rævefamilier i vores kolonihave i samarbejde med Park og Natur.

  1. Evt

Ikke noget…