• den 26. oktober 2020

Bestyrelsesmøde 07.10.20

Referat Bestyrelsesmøde 07.10.20

Afbud: Jeppe

Deltagere: Lisbeth, Lars, Jonna, Kit, Hedvig og Charlotte

  1. Økonomi. Jordlejen til kommunen er steget i år med 11.000kr. Ved en ny og mere præcis opmåling af foreningens areal har man fundet, at vi har flere m2 end tidligere skønnet.
  2. Vandlukning: Lørdag d. 31.10.2020 kl. 12.00. Der vil være medlemmer af bestyrelsen tilstede, og man kan aflevere vandaflæsning ved denne lejlighed ☺
  3. Generalforsamling: Torsdag d. 11.02.2021 kl. 19.00, orientering om sted kommer senere. 
  4. Salg af haver: 13 haver er solgt i løbet af sæsonen. Vi byder velkommen til de nye haveejere. 
  5. Indgangsportal: Opsættes hurtigst muligt 
  6. Reparation af veje: Vi opfordrer til at få fyldt huller op, der er kommet grus til formålet. 
  7. Diverse: Det er ikke tilladt at sætte sten eller andet foran sin hæk, man vil få en henvendelse fra Bestyrelsen, hvis dette er tilfældet.