• den 22. november 2019

Vandafregning 2019

Som annonceret på dette års generalforsamling opkræver vi vandforbrug 2019 pr. 1. december – et betyder, at du snart får en opkrævning.

Hvis du er tilmeldt PBS, går det helt automatisk – så bliver beløbet trukket derover, og du behøver ikke at foretage dig noget.

Hvis ikke du er tilmeldt PBS får du en opkrævning, som du vælge at betale i banken.

Det er for manges vedkommende et forholdsvis beskedent beløb – og hvis du finder det nemmere at betale med MobilePay er du velkommen til det.

Hvis du vælger MobilePay-løsningen er det vigtigt, at du husker at skrive Vand+havenummer.

Vores MobilePay-nummer er 75445.

Venlig hilsen

Jonna (40357835)

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål herom