• den 20. marts 2018

Sæsonopstart – der åbnes for vandet den 24. marts

Kære medlemmer
En ny sæson står for døren og vi glæder os til at se jer alle ude i haverne.

På lørdag den 24. marts kl. 12.00 åbner vi for vandet i hovedhanen – og fejre samtidig starten på en ny havesæson med en uformel sammenkomst ved hovedindgangen. Formanden vil holde en kort tale og der vil herefter være “en enkelt” og en lille sang til at skylle den ned med 🙂

Foreningen byder også på en grillpølse inkl. en øl eller sodavand.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle foreningens medlemmer, der er i haverne på lørdag, til at flage med Dannebrog for at markere starten på den nye sæson 🇩🇰

VIGTIGT VEDR. VANDÅBNING: Selvom foreningen åbner for hovedhanen behøver den enkelte haveejer ikke at åbne for vandet i egen målerbrønd endnu. Alt til og med målerbrønden ligger i frostfri dybde, så her er der ingen problemer. Det er op til den enkelte haveejer at vurdere, hvornår man ønsker at åbne for vandet ind til egen have. Tjek om der er lukket for vandet ind til din have inden på lørdag, hvis du ikke ønsker at der åbnes for vandet hos dig. Bestyrelsen anbefaler ALTID at haveejeren er til stede, når der åbnes for vandet ind til den enkelte have. Hvis man ikke har fået lukket og tømt sine vandrør i efteråret, kan der være risiko for frostsprængninger.

Vi glæder os til at se jer på lørdag!

Forårshilsner fra Bestyrelsen ☀