• den 16. maj 2018

Spærring af midtergade, 18. maj fra 8-13

Have 36 har fået lov til at spærre midtergaden for trafik grundet nedgravning af samletank, fredag den 18. maj fra kl. 8 – ca. 13.

Der skal i perioden køres som vist nedenfor. Tilbagekørsel sker via vej nr. 4 (mod normal kørselsretning)

Med venlig hilsen
– Bestyrelsen