• den 15. februar 2023

Referat Generalforsamling 2023

Link til underskrevet referat: https://bartholine.dk/wp-content/uploads/Referat-GF-2023.pdf

REFERAT

Ordinær generalforsamling 2023

Haveforeningen Bartholine Jørgensens Minde

Torsdag den 9. februar kl. 19.00 i Haraldslund


Til generalforsamlingen var der 41 stemmeberettigede

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg:
  • Dirigent: Lisbeth, have 110
  • Referent: Lotte, have 134
  • Stemmeudvalg: Lis have 114 og Kim have 49
  • Indkaldelse til generalforsamling er sket rettidigt 

 1. Bestyrelsens beretning:

Vi oplevede at have en god dog lille generalforsamling sidste år (Kaffefair) og vi kom snart i gang med bestyrelsesarbejdet med første møde i marts.

Vi skulle have lavet alt det administrative i forbindelse med en ny bestyrelse samt have lavet en ny nyttige oplysninger. Denne vil som udgangspunkt altid være tilgængelig på hjemmesiden kort efter generalforsamlingen.

Derudover fik vi valgt en ny kasserer og man må sige at det er dejligt med en digital verden, når det virker. For med det nye MIT ID og overgang til ny kasserer tog det os over et halvt år at få styr på de forskellige instanser til de digitale løsninger som nets, betaling service, haveforeningens eboks mv.

Vi mener at være i mål med alle de digitale instanser nu. I den forbindelse vil vi gerne sige et stort TAK til Jonna for din hjælpsomme måde at være på i denne overgang og tak fordi du har brugt tid og energi på at hjælpe den nye bestyrelse med at lande godt.

En anden simpel ting som man skulle tro skulle være lige ud af landevejen er vores containere. Det har krævet mange opkald, og flere diskussioner med firmaet omkring de nøgler som er tilknyttet vores containere. Det er faktisk således at en fra bestyrelsen er blevet containerdamen, da det har krævet så meget tid og energi at få styr på dette.

Vores hegn ved molokkerne havde taget skade i stormen i vinteren 2021 og dette fik vi udbedret.

I april havde vi desværre ubudne gæster som synes at det var sjovt at gå og sparke vores låger ned og mange låger blev ødelagt og flere havde haft besøg i haverne. Politiet blev kontaktet, og de kom ud og samlede beviser. Da der ikke var meldinger om at banditterne havde stjålet noget i haverne, blev sagen henlagt af politiet få dage efter.

Senere på sæsonen oplevede nogle at have besøg i deres haver – det er så grimt og noget vi alle skal være opmærksomme på. Vær derfor gerne nysgerrig og spørg ind til hvad folk skal herinde, om de har brug for hjælp til at finde en bestemt have mv.

I maj startede havesyn – og vi har en oplevelse af at det er lidt som det plejer. Størstedelen af haverne har styr på det og så er der dem som hvert år skal have en bette påmindelse. Vi har forsøgt med forskellige tilgange til dem som er mest udfordret på at få klaret så det er bestemt ikke fordi vi ikke har fokus og bruger energi på at finde gode løsninger med de haver hvor det halter.

Vi har igen i år haft flere åbent hus arrangementer i forbindelse med salg af haver. Vi har pt. Ca. 45 på venteliste hos os og har optag pr. 1/6 hvert år.

I år har vi oplevet en stigning i salg af haver, der har været solgt 10 haver i 2022 og to på vej lige nu. Det har fungeret ok.

Ved åbent hus i juni var det folk med lavt nr. og højt nr. som fik haver og det siger at man ikke behøver have en god placering på listen for at få fingre i en have.

Vi har anskaffet et bord/bænkesæt som står ved vores molokker. Det er tænkt som at man har et sted at mødes og få en snak, hvis man er dårligt gående, og for at gøre det område mere indbydende.

Vi har fået det fra et socialt tilbud ved Aalborg kommune og har der ved støttet borgere i Aalborg kommune.

Vores hjertestarter er der lavet ny vedligeholdelsesaftale på og har heldigvis ikke været taget i brug i år.

Vi arbejder på at få lavet et flot stort kort over vores forening, hvor planen er at det skal hænge oppe ved molokkerne. Et kort som gerne skulle gøre foreningen mere gennemskuelig.

Vi har i år haft møde med kommunen, ang. Det stykke jord op mod Annebergstien. Ved dette møde kunne vi dokumentere at de i forbindelse med opmåling af vores forening havde kommunen målt forkert og opkrævet os for præcis det stykke jord, som de er ejer af. Dette har været opkrævet i 2020 og 2021.

De har tilbagebetalt os det som de har opkrævet os for meget, og vi betaler nu igen kun for det område vi reelt råder over i foreningen.

Dog er sagaen omkring området mod Annebergstien ikke færdig, men vi har som bestyrelse gjort det klart at vi ikke vil og kan ikke håndhæve i forhold til det stykke jord. Ydermere halter det for kommunen med at komme med et skriv over hvad man må når man som kolonist har det stykke jord i forbindelse med sin have. Den ligger nu ved kommunen, så vi ved altså ikke hvad fremtiden bringer.

Er man i tvivl om hvad man må og ikke må, på det stykke jord op mod Annebergstien, så er det kommunen i bedes kontakte.

Overordnet har det været et stille år, der har ikke været de store beslutninger eller processer i bestyrelsen. Og jeg synes det er et godt tegn, det er et tegn på at vi er en homogen og selvkørende forening. Det er noget som gør at jeg synes Bartholine Jørgensens Minde kan noget helt særligt og er noget helt specielt.

 I år har vi igen haft udfordringer med huller i grusvejene. Og i den forbindelse har det ikke været ubemærket at særligt en kolonist herude har ydet en særlig indsats – Derfor har vi indført prisen: Den Gode kolonist, som i år går til Kristian i have 133.  Tak for indsatsen!

Afslutningsvis vil jeg sige at vi GLÆDER os til en ny sæson i haveforeningen. Vores forening er i min optik den bedste forening og det er vi alle en del af.  

 1. Årsregnskab for 2022 – sendt ud med indkaldelse:
  • Vi har brugt færre penge på vedligehold, end forventet
  • Vi har betalt lavere jordleje grundet en kreditnota for jordstykket langs Annebergstien
  • Vi har sparet på vandspild – vi har slet ikke haft noget vandspild i år – det skyldes måske det nye digitale aflæsningsur
  • Overskud på 33.460 kr. 
  • Charlotte have 121F spørger ind til skiltet ved molokkerne, som blev omtalt i bestyrelsens beretning: Det er et nyt skilt, som giver en oversigt over haverne
  • Kristine have 22 spørger ind til de 20.000 kr., der er sat af til nyanskaffelser: Beløbet dækker blandt andet skiltet
  • Charlotte have 121F forklarer, at der er mange, som kører meget hurtigt i krydset, hun mener, at det måske skyldes, at vejene er ensrettede. Vejene og infrastruktur i foreningen er noget, som bestyrelsen løbende har oppe at vende
  • Regnskabet er godkendt

 1. Budget 2023 – sendt ud med indkaldelse:
  • Vi har lagt lidt ekstra til side til nyanskaffelser 
  • Hvis budgettet overholdes, vil foreningen gå ud af 2023 med overskud
  • 656.000 kr. er sat af til ny vandafledning 
  • Egenkapital er på knap 300.000 kr. 
  • Havelejen fastholdes på det nuværende niveau i 2023
  • Forsikringen stiger en smule i år, men vi har fået en bonus, som er trukket fra, så det bliver omkring 1.000 pr. have. Der er dog varslet prisstigning igen i 2024

 1. Valg:
  • Formand Charlotte have 8 er på valg for 2 år – modtager genvalg 
   • Genvalgt 
  • Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – Jeppe have 107 modtager genvalg 
   • Genvalgt 
  • Valg bestyrelsessuppleanter for 1 år – Lars have 128 og Jill have 7 modtager genvalg 
   • De er begge genvalgt
  • Valg af revisor for 2 år – Bodil have 50 er på valg
   • Bodil have 50 er valgt 
  • Valg af revisorsuppleant for 1 år
   • Claus have 82 er valgt
  • Valg af vurderingsudvalgsmedlem for 1 år 
   • Kasper have 4 er valgt
  • Valg af to vurderingsmedlemssuppleanter for 1 år 
   • Per have 32 og Steffen have 30 er valgt

 1. Eventuelt:
  • Helen have 123A har er bøn til cyklerne. Hun bor lige i krydset og vil gerne have, at vi ikke cykler helt inde ved hækken.
  • Lars have 128 foreslår, at vi sætter et gadespejl op: Bestyrelsen undersøger det
  • Eigil have 147 ønsker, at det skal være mindre trafik i foreningen. 
  • Charlotte have 121F har flere gange konfronteret takeaway-bud og lastbilchauffører, fordi de kører for hurtigt. Hun foreslår, at det eksisterende skilt med km/t skal højere op, så det er nemmere at se. 
  • Ifølge trafikloven er skiltet ikke gældende, fordi foreningens veje hører under reglerne for offentlige veje.
  • Birdie have 53 mener, at det giver trafikale problemer, når der er nogle som køber arbejds-/håndværkerhjælp udefra. Hun foreslår, at vi får nogle bilfrie timer i løbet af sæsonen
  • Trafikudvalg: Charlotte have 121F og Birdie have 53 vil gerne være med i et trafikudvalg, hvor der undersøges, hvad vi kan gøre for at få en bedre infrastruktur i foreningen
  • Gerda have 80 foreslår, at man vi sætter nogle timer af, hvor byggefirmaerne må levere
  • Kim have 49 pointerer, at vi ikke kan lave nogle deciderede regler, men at vi kan komme med vores anbefalinger, hvilket kan ændre kulturen. Han foreslår betonrør i vejen, som er billigt.
  • Eigil have 147 foreslår, at der bliver fastlagt nogen specifikke uger, hvor der må blive leveret store leveringer. Han tager fat i trafikudvalget. 
  • Bodil have 50 pointerer, at vi har en regel, der siger, at vi må på- og aflæsse, men ikke parkere i foreningen
  • Kenneth have 58 pointerer, at man ikke altid kan på- og aflæsse på 2-5 minutter. Han vil gerne have en snak om kultur og adfærd i haverne, fordi han ofte har oplevet, at han er nødt til at køre mange runder i foreningen, og han oplever at dem, som skal ud af vej tre er frustrerede over, at han skal på- og aflæsse
  • Anne have 18 siger, at vi skal overveje om vi vil lave bump i vejen, fordi de larmer rigtig meget – især med trailer. Lars have 128 pointerer desuden, at vejbump giver os problemer i forhold til afhøvling af vejene
  • Ole have 36 har oplevet, at en vognmand ikke ville køre ind i foreningen, fordi han tidligere har haft dårlige oplevelser med nogle foreningens medlemmer, der har været efter ham – det samme siger Charlotte have 8, og hun kan høre på vognmændene, at de er bange for at køre ud i foreningen
  • Jens Ove have 115 foreslår, at vi får rykket vejen op, så vi får lukket hullerne. Charlotte have 8 foreslår, at vi fremover kan få afhøvlet vejene to gange om året. Jens Ole pointerer desuden, at Stark stadig har den lille bil.
  • Mette have 103 siger at Svenstrups vognmandsforretning kan komme ind i foreningen
  • Søren have 75 pointerer, at der findes en lovgivning omkring støjniveauet på varmepumper
  • Doris have 48 spørger ind til have 46, fordi hun er træt af at se på det byggerod
  • Bestyrelsen må jf. GDPR ikke udtale sig om enkeltsager i det åbne forum
  • Heidi have 123 spørger ind til kloakering, men der er ikke noget nyt at informere om. Charlotte have 8 garanterer, at alle i foreningen bliver informeret, når der er noget konkret at formidle
  • Anne have 18 spørger ind til lågen ved Annebergstien. Bestyrelsen er blevet enige om, at det ikke er værd at bruge penge på den, fordi den stadig fungerer, som den skal
  • Mette have 30 spørger ind til åbning af vand. Det kan ses i nyttige oplysninger. Vandet åbner den 26. marts kl. 12