• den 16. februar 2022

Referat generalforsamling 2021/2022

I KaffeFairs lokaler på Strandvejen 16

Mødet er indkaldt rettidigt

Til stede var 45 personer heraf 31 stemmeberettigede 

 1. Valg af dirigent, referent 
  • Dirigent: Jesper, have 134 
  • Referent: Kit, have 6
 2. Bestyrelsens beretning – godkendt

2020

Corona – vi kan ikke komme uden om at corona har haft en stor indvirke på vores hverdag de sidste 2 år. Hvor har jeg mange gange prist mig selv lykkelig for at have muligheden for at være i vores kolonihave. Det har været et kæmpe frirum, og det ved jeg det også har været for mange af jer. Hvor er vi heldige.

Vandåbning i 2020 forløb heller ikke som den plejer, vi har en tradition for at møde, få en bette en og ønske hinanden en god sæson. Det var ikke muligt grundet corona, vi glæder os helt tosset til at se jer til vandåbning i år.

En venlig orientering i forbindelse med åbning og lukning af vand, er at vi hvert år oplever vi at I gerne vil have åbnet for vandet tidligere eller lukket for vandet senere. Det kan vi virkelig godt forstå. Det er dog bestemt af Aalborg Kommune og fremgår af vores nyttige oplysninger på Bartholine.dk – altså ikke noget vi bestemmer.

2020 var også året hvor vi fik molokker – Hurra!!! De er fine, funktionelle og I har taget godt i mod dem.  Portalen kom dog på overarbejde i juli, da renovationsbil ikke kunne komme under den. Vi fik den sat højere op, så kom stormen. Nu står portalen så fint.

Aalborg Kommune målte alle områderne op omkring kolonihaverne, og derfor er vores leje af jorden sat op, da de har målt området større end før. Dette er dog noget vi er i dialog med kommunen omkring, da vi ikke er enige i deres opmåling.

Vi kan ikke sige 2020 uden at sige – hækkehøjde. En højde som bestyrelsen ikke har bestemt! En højde som har været på flere generalforsamlinger – sidst i:  

2018 stillet forslag om hækhøjde – nedstemt

2019 stillet forslag om hækhøjde – nedstemt

2020 stillet forslag om hækhøjde – nedstemt

Derfor kan vi som bestyrelsen ikke se bort fra at dette er en af vores fællesregler og at den skal overholdes – uden at man bliver grim over for bestyrelsen – igen er det ikke en regel som vi har bestemt.

Vi havde også et par henvendelser ang. ræve – kontakt kommunen på link som kommer med i beretningen i referatet.

Indberetning af problemarter fx Kæmpe-Bjørneklo (aalborg.dk)

Vi kunne ikke afholde GF vinteren 2021 – vi forsøgte at planlægge, men det var ikke muligt grundet corona. Da det endelig kunne afholdes i forhold til restriktioner, var vi så langt inde i sæsonen, og derfor valgte vi at afholde GF sammen med den planlagte som vi nu afholder i dag.

Det er dejligt at bestyrelsen og vurderingsudvalget fortsatte i deres funktioner og tog en ekstra tjans.

 1. Årsregnskab 2020 – vedlagt 
  • Godkendt 
 2. Valg 
  • Alle fortsatte 1 år mere 

Referat generalforsamling 2022 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
  • Dirigent: Jesper, have 134 
  • Referent: Kit, have 6
  • Stemmeudvalg: Lis have 114 og Dorte have 76 
 1. Bestyrelsens beretning – godkendt

2021

Stort tak til Kaj John for mange årige arbejde i vurderingsudvalget.

Ventelister opstart i 2021 – vi er startet op med ventelister. Det er et krav som er kommet tilbage i 2014, men aldrig har været igangsat. Vi har derfor åbnet for venteliste pr. 1/6-2021.

Vi har pt. over 36 på vores liste, og har besluttet at vi optager på ventelisten en` gang om året, den 1/6. 

Hjertestarter – den er flyttet og der er kommet ny batteri i.

Aalborg Kommune modtag klager fra de omkring liggende beboer ang. det stykke jord mellem kolonihaverne og op mod Annebergstien. Vi gik sammen med repræsentanter fra Aalborg kommune og beset  området. Efterfølgende udarbejdede Aalborg Kommune et skriv som vi formidlede videre til de haver som har have op mod Annebergstien. Vi formidler kun, og derfor er det tillige Aalborg Kommune som man skal rette henvendelse til hvis man har spørgsmål ang. det stykke jord.  

Håndværkere og parkering i foreningen – vi oplever at nogle håndværkere mener at de godt må parkere i vores forening. Det er flugtveje og de samme regler gælder for håndværkere som os andre. Vi vil meget gerne at hvis I skal have håndværker på besøg at I orienterer dem omkring dette så vi kan undgå dette i fremtiden. De må selvfølgelig gerne køre ind og læsse af.

Når vi taler om vores grusveje, og vi har bemærket at nogle tager en ekstra tjans med at fylde huller op når de selv henter grus. Det er så flot og godt for vores lille samfund.

 Vi vil i den forbindelse lige minde om at man skal huske at få fyldt hullerne ud for sin have, fyldes de ud – bliver hullerne ikke så dybe og kræver mindre arbejde. 

Vi vil ALTID gerne høre fra jer, høre jeres gode ideer, evt. spørgsmål eller andet relevant.

Vi kan kontaktes pr. mail – mail@bartholine.dk og er det akut, kan man ringe til os.

Facebook gruppen bartholines venner er jeres platform! Vi oplever at rigtig mange bruger gruppen til give ting væk, give inspiration og hjælpe hinanden med spørgsmål mv. Det er super dejligt at se at der er en ordentlig tone og en venlighed overfor hinanden. 

Vi glæder os til sæson 2022. 

 • Spørgsmål angående venteliste. Der blev forklaret at dem på venteliste bliver inviteret til åbent hus, når der er en have til salg. Ventelister er nyt for bestyrelsen, så derfor lærer vi også imens. Ventelisten er udvidet fra max 25 personer til 36 personer (i øjeblikket), da der ikke var mange fra listen, som dukkede op til åbent hus arrangementer.
 1. Årsregnskab 2021 – vedlagt – godkendt 
 1. Budget 2022 – godkendt
  • Haveleje uændret
  • Der kom spørgsmål om hvorfor der ikke er ventelistegebyrer på budgettet. Det bliver tilføjet
 1. Indkomne forslag: 
  • Bestyrelsen stiller forslag om ændring af honorar til 
   Bestyrelse:
   • Formand: 6500
   • Kasserer: 6500 
   • Medlem: 3000 
   • Medlem: 3000
   • Medlem: 3000 
  • Vurderingsudvalg:
   • Formand: 3500 +100 kr. pr. vurdering
   • Medlem: 1000 + 100 kr. pr. vurdering
   • Medlem: 1000 + 100 kr. pr. vurdering
  • Forslaget godkendes af generalforsamlingen med den ændring at vurderingsformanden også får 100 kr. pr. vurdering.

 • Bestyrelsen stiller forslag om hækhøjde frivillighed til 180 cm
  Forslaget ændres til “hækhøjde frivillighed på hækken ud mod stien på max 180 cm. Der ændres ikke på aftalen om hækhøjden imellem haverne, hvor hækken max må være 180 og ved uenigheder 165″

  Der stilles spørgsmålstegn ved hækhøjden ud mod Annebergvej, dette undersøges.

  Forslaget godkendes af generalforsamlingen med 25 stemmer for.
 1. Valg 
  • Valg af formand for 1 år – Charlotte have nr. 8 at fortsætte og har grundet “manglende” valg i 2021 brug for generalforsamlingens opbakning.  
   Charlotte have 8 godkendes af generalforsamlingen
  • Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år 
   Jeppe have 107 – valgt
  • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 
   Kit have 6 og Lotte have 134 – valgt
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i 1 år 
   Jill have 7 og Lars have 128 – valgt
  • Valg af kasserer for 2 år 
   Lisa have 3 – valgt
  • Valg af 1 revisor for 1 år 
   Lis have 114 – valgt
  • Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
   Claus have 82 – valgt
  • Valg af 2 vurderingsmedlemmer for 2 år
   Jeppe have 107 og Søren have 75 – valgt
  • Valg af vurderingsudvalgsmedlem for 1 år 
   Kamilla have 85 – valgt
  • Valg af vurderingsudvalgssuppleanter
   Steffen have 30 og Mette have 111 – valgt
 1. Eventuelt 

Spørgsmål om status på kloakering. Det lader til at Bartholine Jørgensens Minde er en af de sidste haveforeninger på listen, fordi vi ikke har noget drikkevand liggende under os. 

Det bliver formentlig ”Århusmodellen”, hvor kommunen lægger ud og så afdrager medlemmerne af over havelejen. Derudover skal hvert medlem selv betale for kloakeringen fra stien og ind til huset.

Et medlem informerer om, at der er ifølge kommunen skal vi ikke forvente det bliver inden for de næste 10 år.

Spørgsmål omkring de optegninger på bygninger vi lavede for et par år siden – hvad skete der med disse? Optegningerne ligger hos teknisk forvaltning. Bestyrelsen informere, hvis vi får besked om der skal ske noget angående disse. Et referat fra møde mellem Nordjysk Kreds og P&N bliver lagt på hjemmesiden

Status på vandledning. I øjeblikket er der status quo, da der ikke er problemer for vores vandledning i øjeblikket. Et medlem informerer om, at det er nogle fine ledninger som ligger i jorden. Spildet er ikke stort i øjeblikket og det konkluderes derfor at vandledningerne er fine. 

Vandåbning – 26. marts 2022 kan i øvrigt ses på Nyttige oplysninger. 

Opfordring fra bestyrelsen om, at medlemmerne skal melde flytning og oplyse evt. ny folkeregisteradresse til bestyrelsen inden for 14 dage efter flytning.