• den 30. juli 2018

Parkering på foreningens område er ikke tilladt

Kære medlemmer
Vi skal for en god ordens skyld minde om, at parkering ikke er tilladt på foreningens område. Det gælder også i T-kryds og de små indhak hvor containerne står, når der er containerdage.

Af- og pålæsning er tilladt så længe chaufføren opholder sig i nærheden, således at køretøjet kan flyttes af hensyn til anden trafik.

Det skal være nemt og bekvemt for alle at færdes på vores veje – det gælder i særdeleshed for brand- og redningskøretøjer.

Det er den enkelte haveejers ansvar at sikre, at gæster, håndværkere og lign. er bekendt med foreningens parkeringsregler.

Har du behov for at der parkeres i længere tid ud for din have, f.eks. i forbindelse med gravearbejde eller fældning af store træer, så kan der laves en aftale om at vejen spærres, ved at kontakte bestyrelsen i god tid inden arbejdet udføres.

Sommerhilsner fra
– Bestyrelsen