• den 9. marts 2024

Ordinær generalforsamling 2024

Haveforeningen Bartholine Jørgensens Minde

Torsdag den 8. februar kl. 19.00 i Haraldslund

Til generalforsamlingen var der 41 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.

 • Dirigent: Maria, have 63
 • Referent: Lotte, have 134
 • Stemmeudvalg: Lis, have 114 og Allan, have 60
 • Indkaldelse til generalforsamling er sket rettidigt

2. Bestyrelsens beretning:

Tak for en skøn sæson i 2023!

Vi startede med, at det var den samme bestyrelse som i 2022, der fortsatte i 2023. Det gav os en dejlig ro til at gå i gang med arbejdet med det samme.

Bestyrelsen indgik en aftale med Vestbyens Rideklub om at få leveret hestemøg den 30. april og den 30. september, hvilket flere medlemmer i foreningen har benyttet sig af. Vi blev tilbudt aftalen, da rideskolen har besluttet, at det ikke længere er muligt at hente hestemøg derovre på egen hånd. Derfor betalte vi et symbolsk beløb for at få møg leveret to gange.

Ved havesyn har vi udover lugning også haft fokus på låger og numre på lågen. Vi oplever, at der er flere haver, som flere gange i sæsonen har brug for en påmindelse, og der er haver, som skal følges tæt. I må ikke tro, at vi bare lader det være, i de haver, hvor der er udfordringer med at nå i mål. Men det er personfølsomt og ikke noget, som vi kan skrive ud om, og de gældende regler er utrolig svære at udføre i virkeligheden. Vi forsøger at navigere inden for de rammer, vi har.

Vi oplever dog klart, at vores kommunikation med de enkelte medlemmer er god. Både ved vores havesyn, hvor vi altid bliver taget godt imod, men også i dialoger på mail eller telefon, også når det er fordi, en frist er smuttet.

2023 var også året, hvor vi første gang prøvede at have en have på auktion. Det forløb godt, og vi er nu mere erfarne med sådan en proces. For god ordens skyld vil bestyrelsen altid forsøge at få solgt haver med den bedst mulige indtægt for sælger.

2023 var også året, hvor flere haver havde besøg af en hyggelig lille bandit – nemlig rotter. Vi fik Mortalin ud og satte fælder op i flere haver – særligt vej 2 var ramt af besøg.

Det er utrolig vigtigt, at man ikke smider fuglemad på jorden, og hvis man ser eller bemærker tegn på rotter, skal man kontakte kommunen med det samme. Det er gratis at få en skadedyrsbekæmper ud og sætte fælder op i Aalborg Kommune, da det netop er et udbredt problem. Bekæmpelse af rotter er en fælles indsats, og derfor SKAL man handle, hvis man ser eller bemærker tegn på dem.

Containere – igen i 2023 har vi haft udfordringer med vores containerfirma, Marius Pedersen. De sendte for små containere, låsene var forkerte osv. Det har været et udfordrende samarbejde. Når den nye bestyrelse bliver sammensat, skal der arbejdes på at finde en løsning, om det så er et andet firma, eller vi finder en måde at få samarbejdet til at fungere, må tiden vise.

Vi har fået en ny opslagstavle ved molokkerne. Derfor er den gamle fjernet, og vi synes, at den nye ser rigtig pæn ud.

Vi kan ikke tale om 2023 uden at nævne den omtale og snak, der var omkring kolonihaver i Danmark på grund af tv-udsendelsen: “Balladen om kolonihaven”. Som I sikkert også har oplevet, blev jeg ofte spurgt, om det var den forening, jeg har en have i. Jeg føler, at det viser, hvad der sker, når man ikke er nysgerrig på hinanden og ikke accepterer hinandens forskelligheder. Vi har 160 haver i foreningen, og jeg oplever ikke sådanne konflikter her hos os. Men vi er jo også den bedste haveforening – i min optik.

Vi fik afhøvlet grusvejene i foråret, og igen oplevede bestyrelsen ikke, at det blev gjort grundigt nok, så vi prøvede et andet firma til anden omgang sidst på sæsonen – og har oplevelsen af, at de bedre kan klare opgaven. Vi vil derfor arbejde videre på at finde en god løsning.

Vi har haft utrolig mange salg i år – jeg tror, vi er oppe på omkring 15 salg. Det er mange, og det er noget, som tager meget arbejde og tid i bestyrelsesarbejdet. Vi har en oplevelse af, at folk flytter på grund af livsforandringer, såsom huskøb, fraflytning af kommune, alderdom osv. Og ikke fordi, de er kede af at bo i vores forening. 

Ventelister – det er fortsat en opadgående læringskurve. Vi bliver hele tiden klogere. Vi er pålagt ventelister, og pt. har vi 50 på listen. Vi har fortsat brug for at justere arbejdsgangene, så de giver mest mulig mening.

Endelig har vi som forening gjort indsigelse mod den tredje Limfjordsforbindelse inden den 11/1.

Så tak for 2023, og velkommen 2024 – vi glæder os til en ny spændende sæson lige om lidt. Og en særlig tak til hver enkelt af jer, det er jer, som er med til at skabe denne vidunderlige perle, vi har!

Bemærkninger til bestyrelsens beretning:

 • Helge, have 10: Har i 2023 ikke været tilfreds med larmen fra Børnehaven Tusindfryd, som holder til i have 12. Helge melder ind med et mistillidsvotum. 
 • Lisa, have 3 på bestyrelsens vegne: Bestyrelsen har løbende i 2023 haft dialog med Helge. Bestyrelsen vil som udgangspunkt gerne skabe en forening med plads til alle – børn som voksne, og derfor er Helge blevet tilbudt plads nr. 1 på ventelisten, så han kan få en anden have, så snart der kommer en til salg. 
 • Gunhild, have 46: Ikke enig i mistillidsvotum. Hun glæder sig over, at der er børn i haven. 
 • Det stemmes om det indstillede mistillidsvotum: 1 stemte for, 35 stemte imod og 1 neutral. Det er 37 stemmeberettigede, da bestyrelsen ikke stemmer.
 • Jens, have 115: Er ikke tilfreds med afhøvling af vejene i 2023. 
 • Helge, Have 10: Synes ikke, at det er OK, at bestyrelsen har gjort indsigelse mod 3. limfjordsforbindelse. 
 • Maria, have 63: Har været meget tilfreds med bestyrelsen i 2023 og levering af hestemøg.

3. Årsregnskab 2023: Fremsendt den 5. februar 2024

 • Fællesforsikringen er steget til cirka 1.400 kr. Det skyldes bl.a. stigende inflation, skadesfrekvens og skadesudgifter. Prisen sættes ud fra en generel vurdering. Kolonihaveforbundet har en aftale med et andet forsikringsselskab, men det er dyrere end den aftale, som vi har hos Tryg i dag. 
 • Der er sat 300.000 kr. ind på en højrentekonto, så vi kan få 2,75 % i rente. Pengene er bundet til ultimo 2025, hvilket giver foreningen en fortjeneste på 6.000 kr. 
 • Jens, Have 115: spørger ind til vandspild.
  • Der er stort set ingen vandspild, men bestyrelsen holder øje. Sidst år var der blevet indberettet mere, end der var brugt, og i år var det omvendt. Lisa, have 3 (kasserer) tror, at det kan skyldes at der rundes op eller evt. læsefejl. 
 • Årsregnskab 2023 er godkendt

4. Budget 2024: Fremsendt den 5. februar 2024

 • Der lagt 5.000 kr. til side til at fejre vores 100 års jubilæum om 13 år. 
 • Havelejen forbliver uændret i 2024. 
 • Budget 2024 er godkendt

5. Indkomne forslag

 • Bestyrelsen stiller forslag om at § 17.7 i ordensreglerne ændres fra:
  ”Vand aflæses og indberettes senest den 30. september. Såfremt denne frist ikke overholdes, bortfalder det indbetalte a conto beløb på 300 kr. Såfremt bestyrelsen ser sig nødsaget til at udsende rykker, pålægges et gebyr på yderligere kr. 100. ”
  Til:
  ”Vand aflæses senest den 1. november, såfremt bestyrelsen ikke modtager aflæsningen indenfor fristen og må rykke for denne, vil man modtage et gebyr på 300,- kr.
  Betaling for vand, som er 1. december, såfremt bestyrelsen ikke modtager betaling for forbruget af vand, og må rykke for dette, vil man modtage et gebyr på 300,- kr. ”
 • Der stemmes om forslaget: Bestyrelsens forslag er vedtaget.
 • Maria, have 63: Der kommer ingen kvittering, og indberetningen gik ikke igennem, selvom hun gennemførte processen. Det er bestyrelsen opmærksom på, og arbejder på en løsning. 
 • Peter, have 68: foreslår, at der aflæses vand på et andet tidspunkt, så det ikke falder sammen med årsregnskabet.

6. Valg

 • Kasserer Lisa Buus er på valg – modtager genvalg
  • Lisa, have 3 er genvalgt
 • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Kit har solgt sin have)
  • Bente, have 27 er valgt ind
 • Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Lotte ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen)
  • René, have 11 er valgt ind
 • Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – Jeppe modtager genvalg
  • Jeppe, have 107 er genvalgt
 • Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år – Lars modtager genvalg
  • Lars have 128 og Peter have 68 er valgt ind
 • Valg af revisor for 2 år – Lis er på valg
  • Lis, have 114 er valgt ind
 • Valg af revisorsuppleant for 1 år
  • Jonna, have 132 er valgt ind
 • Valg af vurderingsudvalgsmedlem for 1 år
  • Kasper, have 4 er valgt ind
 • Valg af vurderingsmedlemssuppleanter for 1 år
  • Maria, have 63 er valgt ind

7. Eventuelt:

 • Jens, have 115: Ønsker, at bestyrelsen sender en bekræftelse på, at byggeriet er godkendt som opfølgning på byggetilladelsen.
  • Jeppe, have 107: Haveejeren har selv ansvar for, at det der er bygget, er i overensstemmelse med byggetilladelsen. Kan vi se, at der fx er bygget for tæt på skel, når haven vurderes, vil man få et påbud om at udbedre det, inden haven kan sælges.
  • I vedtægterne står der, at ibrugtagningsgodkendelse skal foretages inden 12 måneder, den kommer i forlængelse af. Bestyrelsen vil finde en løsning på dette.
 • Lucy, have 89: bakker op om hestemøg

Parkering:

 • Have 36: Synes, at det er svært at finde parkering i området. Er det muligt, at lave at opkøbe haver til parkering? Eller få forbehold for de parkeringspladser, der er i området.
 • Jeppe, have 107 (bestyrelsen): Man må ikke lave parkering på egen grund, det står i vores lejekontrakt med kommunen. Hvis man har et handicapparkeringskort, kan man søge om tilladelse til at lave parkering i egen have. Man kan ikke bede om forbehold til de kommunale parkeringspladser. 
 • Jonna, have 132: man må ikke nedlægge kolonihaver for at lave flere kvm. i foreningen
 • Lisa, have 3: Er imod at bestyrelsen skal gå i dialog med kommunen, fordi det vil skabe flere biler i foreningen. Hun foreslår, at der laves et udvalg, som står for dialogen med kommunen, hvis det bliver aktuelt. 
 • Eigil, have 147: Støtter Jeppe. 
 • Mette, have 103: Støtter op om, at man med et handicapparkeringskort kan ansøge kommunen om lov til at etablere parkeringsplads. 
 • Charlotte, have 8: Understreger, at man ikke må parkere på vejene i foreningen (heller ikke i svingene), fordi så kan et udrykningskøretøj ikke komme forbi. Det er forbudt at parkere i foreningen. 

Info om salg af haver:

 • Charlotte, have 8: hvis man ønsker en anden have i foreningen kan man kontakte bestyrelsen og komme  på ventelisten dvs. fortrinsret på de haver, der kommer til salg. Derudover vil vi fremover i referaterne informere om, hvilke haver der er blevet solgt.

Havemand:

 • Maria, have 63: Foreslår, at vi får en havemand fra kredsen ud, så vi kan lære, at beskære korrekt

Fælles indkøbsaftale med Stark:

 • Maria, have 63: Foreslår, at der bliver lavet en fællesaftale med byggemarkederne. Det vil bestyrelsen undersøge. 

Gaver til haveejere:

 • Helen, have 123A: spørger, hvorfor bestyrelsen ikke længere giver gaver til udvalgte fine haver, som man tidligere har gjort
 • Charlotte, have 8: Mener at det er bedre, at indstille gode naboer som årets kolonist. Sidste år, blev det Kristian i have 133

Vandåbning:

 • Mette, have 30: Påsken falder tidligt – kan vi åbne for vandet før tid?
 • Charlotte, have 8: Datoen er meldt ud for et år siden, og det er en dato, som kommunen fastsætter. Derfor kan datoen ikke ændres nu. 

Underskrevet version af referatet kan hentes HER