• den 13. maj 2018

Opmåling af haver – Deadline 1. juni

Nordjyske kreds og Aalborg Kommune ønsker ved dispensation at lovliggøre alle huse, som er opført før 2004. For at gøre kort proces foreslår man, at alle havelejere afleverer en skitse over egen have med angivelse af afstand fra bygning til skel samt bygningsstørrelse. Det vil vi derfor bede alle medlemmer om at gøre – også hvis man har et nyere hus.

Skitsen skal afleveres til bestyrelsen senest den 1. juni 2018 – gerne på mail til skitse@bartholine.dk eller i formandens postkasse ved have 77 (Gade 4).

Skitse skal forstås bogstaveligt, det skal ikke være nogen fin arkitekttegning. Skulle der være enkelte medlemmer, som ikke er i stand til det, vil vi meget gerne hjælpe.

Se eksempel på skitse i fuld størelse

Tip: Kvadratmeter beregnes ved at gange længde og bredde, f.eks. 6,2 m x 2,4 m = 14,88 m2 🙂

Med venlig hilsen
Bestyrelsen