• den 10. april 2018

Nyt byggeri på Annebergvej

Her kan du læse om Aalborg Kommunes planer for området mellem Fjordglimt og Vesterkæret

LP-3-4-104-Bekendtgørelsesbrev