• den 27. januar 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 2019 (opdateret 10/2)

Kære medlem
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Bartholine Jørgensens Minde.

Dato: Torsdag den 14. februar
Tidspunkt: Kl. 19.00
Lokation: BoxTown, C. A. Olesens Gade 1, 9000 Aalborg (se på kort)

Program:
Velkomst ved Jens Kruhøffer, BoxTown, som vil fortælle lidt om planerne for det gamle ”Spritten”. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskab 2018
(åben dokument)
– Kaffe
4. Indkomne forslag:​

a. Affaldshåndtering i foreningen. Der fremlægges et forslag til etablering af molokker (Bestyrelsen/Jonna og Martin)
b. Reglerne for hækhøjde ændres, så de fremover følger reglerne for fælleshegn i hegnsloven (Martin have 147)
c. Opdatering af §17 Ordensbestemmelser (Bestyrelsen)

Bestyrelsen har besluttet af trække punktet.
Siden den nye bestyrelse tiltrådte for to år siden har vi ønsket at ændre ordensbestemmelserne. Vi ønskede at ”modernisere” sproget og tilpasse dem vores tilgang til bestyrelsesarbejdet.

Det forsøgte vi sidste år, og det ville vi også i år. Det har imidlertid vist sig, at det kræver en større renovering – vores nuværende vedtægter er forældede, der er kommet nye (De kommer snarest på hjemmesiden)

I stedet for at tage punktet på generalforsamlingen i år, foreslår vi at nedsætte en arbejdsgruppe, som arbejder med vedtægter og ordensbestemmelser frem til næste generalforsamling til godkendelse der.

5. Budget 2019 (åben dokument)
6. Valg

a. Valg af formand (Lars stopper og en ny skal vælges)
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Petra og Charlotte er på valg, modtager genvalg)
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
d. Valg af 1 revisor for en 2-års periode
e. Valg af 2 revisorsuppleanter for en 1-års periode
f. Valg af 2 vurderingsudvalgspersoner for en 2-års periode

g. Valg af 2 vurderingsudvalgssuppleanter

7. Eventuelt 

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jonna, Petra, Charlotte, Jeanne og Lars fra bestyrelsen