• den 20. marts 2019

Havelejen forfalder

Vi nærmer os den 2.april, hvor 1. haveleje 2019 forfalder.

I år har vi valgt at tilbagebetale vand-depositum på 300 kr. Derfor er 1.haveleje kun 675 kr. + vandforbrug 2018 + hensættelse til vandrør 100 kr. 

Hvis man har valgt at betale havelejen på en gang, vil beløbene være 1650 + 200 til hensættelse til vandrør + vandforbrug 2018.

Igen i år bliver vand afregnet med 17 kr. pr. m3.

Har du har spørgsmål til din opkrævning, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen
Jonna
4035 7835