• den 29. juli 2018

Korrekt håndtering af husholdningsaffald/restaffald

Det er meget varmt i øjeblikket, og vores affaldscontainere bliver kun tømt hver 14. dag.
Det er derfor utrolig vigtigt, at vi er omhyggelige med håndteringen af vores husholdningsaffald/restaffald. Bær det op til containerne i mindre og forsvarligt lukkede plastikposer.

Det vil mindske lugtgener, som især er til gene for de omkringliggende haver, men også for os og gæster, som passerer.

Husk også – at restaffald er kun husholdningsaffald, som ikke kan sorteres til ”Papir og pap” eller ”Metal og plastik”.

Containerne må ikke bruges til storskrald.