• den 26. maj 2019

Ekstra vandaflæsning – senest lørdag den 1. juni

Kære medlem

Vi ser et uforholdsmæssigt stort vandforbrug på hovedhanen – der må være spild et sted. 

For at udelukke, at det er hos enkelte forbrugere, vil vi bede jer aflæse og indberette jeres måleraflæsning snarest – og senest lørdag den 1. juni.

Du kan indberette ved at bruge:

Venlig hilsen

Bestyrelsen