• den 11. august 2022

Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde den 10. august 2022

Afholdes hos Lisa, have 3 

Deltagere: 

Kit, Lotte, Lisa, Jeppe, Charlotte og Lars
Afbud: Jill 

Referat: 

Havesyn

  • Der har været nogle haver som desværre ikke har fået luget inden havesyn i dag. 
  • Vi har desuden bemærket, at der er flere som har gevækster i hækkene. De pågældende haver vel få besked via mail. Vi opfordrer til at få tjekket for gevækster (humle, hyld, ribs eller lignende) i hækkene. 
  • Vi vil desuden gøre opmærksom på at hver have skal fjerne ukrudt ud til og med midten af vejen. 
  • Bestyrelsen har drøftet udsættelser af lugning og hækkeklipning i forbindelse med fx ferier eller sygdom. I fremtiden vil alle, som ikke har opfyldt kravene til havesyn, få en e-mail efter vores gennemgang med samme vilkår og samme nye deadline. Derfor vil det ikke være muligt at få en ekstraordinær udsættelse, selvom man informerer bestyrelsen om manglende lugning og hækkeklipning på forhånd.

Økonomi 

  • Økonomien kører som planlagt og vi holder os indenfor budget. 

Haver til salg

  • Vi har en enkelt have til salg, hvor der er åbent hus midt i august. 

Generalforsamling

  • Der vil være generalforsamling i februar 2023, men bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på allerede nu, at alle havelejere har mulighed for at sende forslag ind som vil tages op på generalforsamlingen. 

Byggetilladelser

  • Bestyrelsen vil opfordre til at man afslutter sine påbegyndte byggeprojekter både for naboers, jeres egne og bygningens forfalds skyld. 

Containerdag

  • Vi mangler containervagter til de næste to containerdage (11. september og 9. oktober) samt som backup næste år. Der vil blive lagt et opslag på Facebookgruppen Bartholines Venner, hvor det er muligt at tilmelde sig. I er også velkomne til at sende os en mail, hvis I har lyst til at hjælpe. 

Næste møde er onsdag den 14. september hos Jeppe i have 107.
Vi mødes kl. 16.00 ved lågen til Annebergstien. 

De bedste hilsner  

Bestyrelsen