• den 9. marts 2023

Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde, d. 8. marts 2023

Afholdes hos Charlotte, have 107

Deltagere: 

Jeppe, Charlotte, Lars, Kit og Lotte
Afbud: Jill og Lisa

Referat

Nyttige oplysninger:

  • Vi har drøftet nyttige oplysninger, og hvad der fremgår heraf. Det er altid muligt at finde nyttige oplysninger på foreningens hjemmeside. 

Trafikspejl:

  • Vejmyndigheden anbefaler ikke trafikspejle, da de skaber en falsk sikkerhed. Derfor opsættes der ikke et trafikspejl i foreningen. 

Kort over foreningen:

  • Vi arbejder på sagen med at få et nyt og større kort over foreningen, så det bliver nemmere at finde rundt i foreningen. 

Vandåbning:

  • Vandåbning sker lørdag den 25. marts kl. 12.00. Vi mødes ved indgangen til foreningen, hvor vi synger en sang og får lidt at drikke. Der vil være juice til børnene. 

Grus:

  • På generalforsamlingen kom der et forslag om, at grusen ville ligge på hjørne af have 2. Der er ikke plads til at vognmanden kan lægge grus på hjørnet af vej 2, og det er derfor blevet besluttet, at vores grus bliver leveret, der hvor det plejer. 

Postkasse:

  • Det er blevet besluttet at formanden får en postkasse uden for sin have, hvor foreningens medlemmer kontakte bestyrelsen, såfremt de ikke har en e-mail. Vi forventer fortsat at de personer, der har en mail sender bestyrelsen beskeder på mail@bartholine.dk – dette gælder særligt ved byggeansøgninger. 

Det næste møde er hos Jeppe den 12. april. 

Vi glæder os til forårsvejr og sæsonstart inden længe 😊

De bedste hilsner  

Bestyrelsen