• den 14. april 2020

Bestyrelsesmøde 13. April 2020

Deltagere: Jonna, Jeppe, Hedvig, Lisbeth og Charlotte

Fraværende:

Bestyrelsesmødet er afholdt hos Charlotte i have nr. 8

Det er vores første møde i den nye bestyrelse og er afholdt uden dørs og med god afstand mellem os. Vi havde et ønske om at afholde vores første møde i marts, men grundet corona har dette ikke været muligt. Nu er vi i gang og hvor har det været en skøn start på sæsonen, med masser af sol og snakke over hækken.

Vi byder Jeppe og Hedvig velkommen som nye bestyrelsesmedlemmer.

 1. Vores første punkt har været at få en afklaring af hvordan vi kan afholde vores møder, og vi er enige om at vi mødes som planlagt fremad, i forbindelse med havetjek som starter op næste måned.
 2. Struktur for vores møder, er at vi skiftes til at holde mødet. Næste gang er det hos Lisbeth og vi har aftalt at den som holder mødet, indkalder os til mødet. Vi har desuden vedtaget at vi til hvert møde har 200 kr til forplejning da mødet oftest trækker ud og over spisetid og den som afholder mødet ikke skal have udgifter i den forbindelse.
 3. Afhøvling af grusstierne. Det er aftalt at Jeppe er undersøger hvilke firmaer der er på markedet som kan klare opgaven både i forhold til metode og pris.
 4. IT/web mand – der følger nogle IT opgaver med til vedligehold af vores hjemmeside mv. Og vi har haft en henvendelse fra et medlem af foreningen som gerne vil hjælpe med denne opgave. Det er vi utrolig glade for og Jonna tager kontakt til denne og får lavet aftale omkring denne opgave.
 5. Havetjek er nu flyttet til den anden ONSDAG i måneden.  Vi har aftalt at det er bestyrelsen – dog uden kasserer da Jonna har rigeligt med andre opgaver, der går havetjek. De første par gange går vi sammen, dog kan det være at vi deler os op senere. Det første havetjek er onsdag den 13. maj og vi mødes kl. 15.30 ved indgangen.
 6. Lågen ved Annebergstien – der tages kontakt til et firma efter påske. De er allerede bekendt problemet, så de kan forhåbentlig handle hurtigt.
 7. Skiltene i foreningen – der begyndes at arbejde på en løsning så skiltene viser hvordan man korrekt kommer rundt i foreningen – efter det blev vedtaget at vej to ikke skal være ensrettet mere.
 8. Kørsel i foreningen – der er PARKERING FORBUDT i foreningen, dette gælder hele året.  Dog må man tømme og på læsse sin bil. Næste gang du er på vej ind i din bil, så tænk – behøver jeg virkelig have bilen med?
  Desværre ser vi også at alt for mange kører for hurtigt i foreningen, der er 15 km/t og det håber vi selvfølgelig at alle overholder.
 9. Så er sæsonen godt i gang  – påsken er slut og det gode vejr fortsætter. Vi kan desværre stadig ikke bruge molokkerne – Corona-situationen har yderligere forsinket processen. Men der er lys forude. Imens vi venter må vi nøjes med de grønne containere lidt endnu. Som et lille plaster på såret skal vi ikke betale for tømning af dem – vi skal først betale, når vi tager molokkerne i brug.
 10. Bålfade, må gerne bruges i haverne, dog kun med briketter eller kul. Der må ikke være åben ild.
 11. Kommunikationsvejen til bestyrelsen, er gennem de kanaler som vi varetager. Det vil sige, vil du spørge eller bare i kontakt med bestyrelsen om noget, så kan du kontakte os på følgende måder:
  Mail: mail@bartholine.dk
  Vores telefonnumre fremgår af hjemmesiden

  Både formand og kasseren har en postkasse i kolonihaven, hvor man er velkommen til at smide sin forespørgsel i.

  Facebooksiden Bartholines Venner er ikke bestyrelsens, men jeres. Det er jeres forum hvor i kan spørge hinanden om gode råd, sætte ting til salg eller afhentning, samt informere når i sælger en have mv.  Det er ikke et forum hvor bestyrelsen går i dialog. At vi annoncere derinde er kun en service, da der er mange af vores medlemmer som er brugere derinde, ellers kan informationerne findes på hjemmesiden.
 12. Punkter til næste møde, opfølgning på afhøvling af grusstierne, låsen ved Annebergstien, affaldssituationen.
 13. Eventuelt

Mange forårshilser

BESTYRELSEN