• den 31. marts 2019

Affaldshåndtering sæsonstart 2019

Tak for sidst til alle der deltog ved vandåbningen i lørdags!

En ny sæson står for døren og her kommer en opdatering på affaldssituationen i vores forening. Som de fleste af jer nok allerede ved, blev det med stort flertal  på generalforsamlingen besluttet, at vores nuværende containerløsning skal udskiftes med molokker. Jonna og Martin arbejder på at finde den optimale placering, både i forhold til medlemmernes daglige affaldshåndtering og Aalborg Renovation, der skal ind og tømme molokkerne med deres store lastbiler. Vi håber snart at have en placering på plads, så vi kan ansøge om de nødvendige tilladelser hos kommunen og vælge den bedste leverandør ift. foreningens fremtidige behov. 

Det betyder også at molokkerne ikke står klar i morgen. Derfor har vi bestilt containere til levering mandag den 1. april. Der kommer i første omgang 6 stk. til restaffald og 2 stk. til pap/papir + 2 stk. til plast/metal. 

Bestyrelsen henstiller på det kraftigste til, at affald sorteres efter forskrifterne og smides i de korrekte containere. Ellers bliver de ikke tømt og foreningen kommer til at betale gebyr. Affaldet kan ikke genbruges hvis det “forurenes” med en anden/forkert type affald, og sortering af alt affaldet i containeren har derfor været spildt. Er du i tvivl om hvordan affald skal håndteres og sorteres kan du læse mere her: https://bartholine.dk/nyt-omkring-affaldssortering/ og i infotavlen ved indgangen. 

Sidste år konstaterede vi, at containerne blev brugt til bortskaffelse af alt fra dyner til små møbler og byggeaffald. Det er de IKKE beregnet til og vi har ikke kapacitet til vores dagrenovation hvis containerne fyldes med affald der burde afleveres på genbrugspladsen. Er der behov for en container til træ eller “rest efter sortering” ifm. forårsrengøring i haverne, så tag fat i bestyrelsen eller spørg en nabo om hjælp til at køre affaldet på genbrugspladsen. 

Containerne skal køres ud til Annebergvej inden tømning som sidste år – og det skal vi hjælpe hinanden med. Mere herom senere.

Sommerhilsner fra Bestyrelsen