• den 4. juli 2018

Afbrændingsforbud i Aalborg Kommune

Hej alle
Vi kan bestemt ikke klage over sommervejret i Danmark, hvor den ene sommerdag efter den anden, fylder os med masser af energi og godt humør. Men de mange varme dage, har også skabt en helt ekstraordinær tørke over hele landet.

Nordjyllands Beredskab har derfor indført afbrændingsforbud i hele Aalborg Kommune, der træder i kraft i dag den 4. juli fra kl. 12.
Bemærk at flere af nedenstående afbrændinger i forvejen ikke er tilladt jf. vores regler om brug af åben ild.

Nordjyllands Beredskab oplyser, at forbuddet gælder følgende:

Ukrudtsbrænder
Bål
Brug af kulgrill, herunder engangsgrill
Åben ild på offentlige naturområder med vegetation
Afbrænding af halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
Afbrænding af haveaffald
Afbrænding af affald fra skovbrug

Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

Brug af gasgrill, trangia og lign. på fast og ikke-brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter.
Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående.

Nordjylland Beredskab har desuden følgende råd:

Parker aldrig bilen i højt græs (katalysatoren kan antænde brand)
Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen
Efterlad aldrig flasker mv. i naturen. (Virker som brændglas og kan antænde en brand)
Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug)

Nordjyllands Beredskab informerer offentligt når afbrændingsforbudet ikke længere er gældende.

Med venlig hilsen
– Bestyrelsen