• den 19. marts 2020

Vi åbner for vandet på lørdag

Til alle medlemmer

I denne tid med corona, hjemsendelse, karantæne – og milde forårstemperaturer har Aalborg Kommune besluttet at give tilladelse til, at haveforeningerne åbner for vandet 14 dag tidligere. Det betyder for vores vedkommende, at vi åbner i Bartholine Jørgensens Minde på lørdag den 21.marts kl. 12.00.

Der vil ikke blive nogen højtidelighed i forbindelse med vandåbning, vi sender en mand i brønden og åbner forsigtigt.

Vær opmærksom på, at sæsonen endnu ikke er startet – vi får ikke hentet affald – så hvis du har lidt husholdningsaffald, må du tage det med hjem.

Som altid ved vandåbning bør du være i haven på åbningstidspunktet – kontakt evt. en nabo, hvis ikke du selv kan være der.

Husk de gyldne leveregler i øjeblikket: hold afstand – undgå fysisk kontakt – bliv hjemme – vask hænder.

Fra lørdag kan du så blive hjemme og vaske hænder i din kolonihave.

Pas godt på hinanden.

Forårshilsner fra Bestyrelsen
Bartholine Jørgensens Minde