• den 5. november 2018

Vandaflæsning – få det nu fixet!

Det må vist være en forglemmelse – der er haver, som endnu ikke har indberettet vandforbrug.

Der er flere muligheder:
– du kan stadig indberette målerstanden på nettet https://bartholine.dk/aflaesning-af-vandur/
– du kan aflevere en seddel med aflæsningen i postkassen ved have 132
– du kan sende en sms til 4035 7835 (Jonna)

Og selv om der ikke lige nu er tegn på sne og frost, er det en god ide at få lukket for vandet i egen brønd og tømt rørene for vand.

– Kassereren