• den 16. januar 2018

Godt nytår!

Godt nytår!

Så er det allerede vinter igen – eller hvad det nu hedder – og inden længe skal vi til generalforsamling.

Den bliver i år afholdt den torsdag den 15. februar kl. 19.00, og vi har booked lokaler på Skydebanevej 25 i kantinen i Racing Arena – som er travbanen. Så vær lige opmærksom på den nye adresse.

Vi håber at se rigtig mange.

Vores veje har det rigtig dårligt – det har alle sikkert set. Bestyrelsen arbejder på en mere holdbar løsning, hvis en sådan findes. Men indtil videre gør vi som tidligere – skaffer noget grus, som man kan reparere med. Gruset vil blive leveret så hurtigt som muligt.