Bestyrelsesmøde den 12.maj 2021

Deltagende:  Formand Charlotte Zon, kasserer Jonna Kristensen, Lisbeth Liv Olesen, Jeppe Astrup, Lars Nicolajsen

Afbud: Hedvig Godsk

Referent: Lisbeth Liv Olesen 

Referat af dagsorden: 

Punkt 1. Havesyn: Vi må desværre konstatere at mange ikke har fået luget under hæk ud mod stien og ind mod naboen. Disse vil modtage en skriftlig påmindelse fra bestyrelsen. 

Punkt 2. Økonomi:  Det kører planmæssigt. 

Punkt 3. Vi har modtaget en henvendelse fra Aalborg kommune, vedr. kommunens areal mellem kolonihaven og Annebergstien. I den forbindelse har vi modtaget et brev fra Aalborg kommune, med kommentarer til arealet, efter området er beset af kommunen. Bestyrelsen følger op hos kommunen, da der er uklarheder.  Dog vil vi understrege at alt aktivitet, bl.a. bygninger, hegn, fældning af træer, fliser m.m, nødvendigvis må ophøre. 

Punkt 4. Ventelister: Der arbejdes på en procedure og det forventes at blive gældende fra 1.juni. Dette bliver offentliggjort indenfor kort tid på Facebookgruppen ”Bartholines Venner”, samt på vores hjemmeside www.bartholine.dk og vores opslagstavle. 

Punkt 5. Vedr. grusveje og huller:  HUSK at få fyldt grus i hullerne ud for jeres haver. Husk det KUN er grus fra de bunker vi får leveret. Afhøvling af grusvejen afhjælper ikke tidligere huller, der ikke har været fyldt på i en længere periode. 

Punkt 7. 6-T skiltet: Vi har undersøgt, hvor 6-T skiltene befinder sig. Vi skrev i sidste referat de ville komme op, men vi ved ikke, hvor de befinder sig, og ingen i bestyrelsen er bekendt med at have taget dem ned.  Er der nogen der har kendskab til skiltene, vil vi i bestyrelsen meget gerne kontaktes. 

Punkt 8. Trafik med levering af byggematerialer:  Vi henstiller til man tager hensyn til hinanden og aftaler med sin leverandør, at de skal køre forsigtigt. VI kan også anbefale man klipper sine hække ind, som også blev påpeget i sidste referat. 

Rigtig god sommer

Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen